ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

"ЧР Рефлекс" ЕООД

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Обучение по създаване на учителско и ученическо електронно портфолио

Курсове за работа с платформи за дистанционно обучение в училищата.

КОМПЮТЪРНИ ОБУЧЕНИЯ

От тясно специализирани курсове до обща компютърна грамотност – предлагаме ти избор, който максимално да пасне на твоите изисквания и нужди.

ОБРАБОТКА НА ДАННИ С EXCEL

1.Формули
2.Графики
3.Макроси
4.Взаимовръзки

РАБОТА С WORD

1.Изграждане на специфични документи
2.Подготовка на рекламни материали
3.Взаимовръзки с други програми

ЕФЕКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ С POWERPOINT

1.Как да продадем идеята си
2.Ключови точки
3.Визуално въздействие чрез текст, фигури, аудио и видео
4.Формат, логика и последователност спрямо целите

КУРС - УПРАВЛЕНИЕ НА GOOGLE ADWORDS КАМПАНИИ

1.Как се създава рекламна кампания
2.Ефективната реклама - предварителен и последващ анализ
3.Adwords рекламата е 30% от успеха - кои са останалите 70?
4.Рекламна агенция или самостоятелно изграждане на реклама - положителни и отрицателни страни

КУРС - УПРАВЛЕНИЕ НА ИМЕЙЛ КАМПАНИИ

1.Преди да подходим към масмейл кампании
2.Имейл кампании към голям брой хора - изграждане
3.Ключови елементи в съобщението
4.Връзка с получателя, анализ на действията му
5.Положителни и отрицателни страни на масмейл кампаниите

ТЪРСИШ КОНКРЕТЕН ОТГОВОР?

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

Двумесечни курсове за деца и възрастни. Осигурени учебни материали. Компютърна зала с възможност за интерактивно обучение.

КУРСОВЕ ПО ПРОФЕСИИ

Нашето предложение – знания, умения и документ, доказващ, че действително ги притежаваш. 10 професии, 15 специалности. Пълен курс и специализиран кратък по определени предмети.

челен товарач курс

ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ

курс по шивачество

ШИВАЧ

ГОТВАЧ

сладкар чр рефлекс

ХЛЕБАР-СЛАДКАР

сервитьор обучение

СЕРВИТЬОР

НАШИТЕ
КЛИЕНТИ

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА