ЛЕТНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

Летните курсове по английски език, съчетани с обучение по информационни технологии, дават възможност децата да използват времето си по-гъвкаво и по-забавно, използвайки компютри. Обучението е разделено на модули в различните нива.

Първокласници

Курсовете по английски за ученици от Първи клас включват модул „Ограмотяване” с помощта на компютър. Уроците се провеждат 2 х 2 уч.часа с продължителност 30 мин. Обучението се провежда групово.

Ученици от 2-4 клас

Уроците се провеждат 3 х 2 уч. ч. с продължителност 40 мин. Обучението се провежда групово с индивидуално използване на компютър. Обучението поставя акцент на изграждане на комуникативните умения както следва: Представяне и кратка информация за себе си; Демонстриране разбиране на кратки инструкции чрез подходящи действия и реакции; Отговаряне на въпроси с кратки стандартни отговори; Усвояване на оптимален за възрастта речников фонд за семейството, животните, цветове, цифри и посоки; Работа с текстове на български и английски език;

Ученици от 5-7 клас

Уроците се провеждат 2 х 3 уч. ч. с продължителност 40 мин. Обучението се провежда групово. Това обучение е полезно за амбициозни ученици от 5-7 клас и обучението включва езикова и компютърна подготовка с цел повишаване на уменията: Четене с разбиране; Писане; Граматика; Слушане с разбиране; Говорене; Текстообработка; Редактиране и форматиране; Работа с електронни таблици;
Обученията ще се провеждат в специализираната компютърна зала на Центъра за професионални обучения ЧР „Рефлекс“ в сградата на АПК. Учебни материали за всички обучения се предоставят.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ 0898542566