ОБУЧЕНИЕ ПО СЪЗДАВАНЕ НА УЧИТЕЛСКО И УЧЕНИЧЕСКО, ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО СЪГЛАСНО НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА АТЕСТАЦИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През юни 2020 година предстои първата атестация, съгласно новите изисквания от закона, приет през 2016 година. Част от атестационната карта са учителските кредити и учителското портфолио. Предвид факта, че повечето колеги вече имат набраните кредити, предлагаме Ви провеждане на обучение по създаване на учителско електронно портфолио, което е съобразено с изискванията на атестационната карта, която ще се попълва в края на настоящата учебна година.

В нашето обучение залагаме на инсталация, организация и създаване на унифициран шаблон на електронно портфолио, в което всеки обучаем може да попълни бързо и лесно реквизитите, необходими за преминаване на успешна атестация.

Паралелно с учителските портфолиа, тази година ще има и ученически, в които трябва да се отбележат постиженията и напредъка на всеки ученик. За целта е подходящо да се създаде унифицирана система, в която да може по бърз и универсален начин да се изведат и съхранят данните.

Ние ви предлагаме обучение върху системата за създаване на интернет сайтове WordPress, която се характеризира с голяма гъвкавост и адаптивност към мобилни устройства, прехвърляне, съхранение и опазване на данните.

Обучител по нашата програма е г-н Свилен Димитров, старши учител по информатика и информационни технологии, програмист на PHP, MySQL и разработващ WordPress решения повече от 5 години.

            В нашия курс залагаме на практическо обучение, създаване на електронна среда, инсталация, шаблонна поддръжка и всичко необходимо за формиране на учителското или ученическото портфолио.

            За заявка и въпроси, пишете на e-mail: markovska@gbg.bg или на тел. 0898 542 556

Други предложения за педагогически персонал:

Програми за повишаване на квалификацията на
педагогическите специалисти

Практическа подготовка за работа със системи за дистанционно обучение

Go to Top