ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЪЗДАВАНЕ НА УЧИТЕЛСКО ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО

И УЧЕНИЧЕСКО ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО,

СЪГЛАСНО НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА АТЕСТАЦИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Уважаеми колеги,

 

            През юни 2020 година предстои първата атестация, съгласно новите изисквания от закона, приет през 2016 година. Част от атестационната карта са учителските кредити и учителското портфолио. Предвид факта, че повечето колеги вече имат набраните кредити, се обръщаме към вас с предложението за провеждане на обучение по създаване на учителско електронно портфолио, което е съобразено с изискванията на атестационната карта, която ще се попълва в края на настоящата учебна година.

            В нашето обучение залагаме на инсталация, организация и създаване на унифициран шаблон на електронно портфолио, в което всеки обучаем може да попълни бързо и лесно реквизитите, необходими за преминаване на успешна атестация.

            Паралелно с учителските портфолиа, тази година ще има и ученически, в които трябва да се отбележат постиженията и напредъка на всеки ученик. За целта е подходящо да се създаде унифицирана система, в която да може по бърз и универсален начин да се изведат и съхранят данните.

Ние ви предлагаме обучение върху системата за online блогове WordPress, която се характеризира с голяма гъвкавост и изключителна възможност за мобилност, прехвърляне, съхранение и опазване на данните.

            Обучител по нашата програма е г-н Свилен Димитров, старши учител по информатика и информационни технологии, програмист на PHP, MySQL и разработващ WordPress решения повече от 5 години.

            В нашия курс залагаме на практическо обучение, създаване на електронна среда, инсталация, шаблонна поддръжка и всичко необходимо за формиране на учителското или ученическото портфолио.

            За заявка и въпроси, пишете на e-mail: markovska@gbg.bg или на тел. 0898 542 556