КУРС ПО EXCEL

Не всеки проблем е толкова сложен, колкото изглежда. Понякога просто е нужен някой, който да ти покаже решението.

ФОРМУЛИ

ГРАФИКИ

ОБОБЩЕНИ ТАБЛИЦИ

Какво съдържа курсът?

1. Работа с най-често използваните формули – sum, if, countif, sumif, average, sumifs, countifs и т.н.

2. Извличане на данни от друг Ексел лист или документ;

3. Форматиране на клетки според типа данни в тях;

4. Задаване на правила за автоматично попълване на клетки;

4. Създаване на обобщени таблици и графики на база на тях;

5. Обединяване на таблици в една обща;

6. Пренасяне на данни от Excel в друг тип документ (word, pdf)

7. Създаване на макроси

8. Решаване на конкретни казуси по избор на обучаемите лица;

ти Избираш продължителността на обучението

определя се от продължителността и модулите на обучение

в компютърната зала на чр рефлекс или на избрано от теб място

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ