10-те стъпки към ефективната презентация

Основна информация

  • Ден на провеждане: 26.02.2018

  • Място на провеждане: гр.Троян

  • Времетраене: 1 час

КАКВО ПОЛУЧАВАТ УЧАСТНИЦИТЕ?

ЕФЕКТИВНА ПОДГОТОВКА

Определяне на цели, вграждане в презентацията. Определяне профил на зрителя и ключови точки за въздействие.

ДИЗАЙН И КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ

Как да съчетаем текст, графични изображения и цветове по най-добрия начин. Методи за презентиране според типа публика и крайната цел.

ПРЕЗЕНТИРАНЕ

Как да избегнем проблемни ситуации по време на презентацията? Как да задържим вниманието на публиката? Как да общуваме ефективно с публиката и да завършим презентацията.

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ИНДУСТРИЯ

  • Неправителствени организации

  • Туризъм

  • Търговия 

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ИНДУСТРИЯ