КОМПЮТЪРНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА НАПРЕДНАЛИ

ОБРАБОТКА НА ДАННИ С EXCEL

1.Формули
2.Графики
3.Макроси
4.Взаимовръзки

РАБОТА С WORD

1.Изграждане на специфични документи
2.Подготовка на рекламни материали
3.Взаимовръзки с други програми

ЕФЕКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ С POWERPOINT

1.Как да продадем идеята си
2.Ключови точки
3.Визуално въздействие чрез текст, фигури, аудио и видео
4.Формат, логика и последователност спрямо целите

КУРС - УПРАВЛЕНИЕ НА GOOGLE ADWORDS КАМПАНИИ

1.Как се създава рекламна кампания
2.Ефективната реклама - предварителен и последващ анализ
3.Adwords рекламата е 30% от успеха - кои са останалите 70?
4.Рекламна агенция или самостоятелно изграждане на реклама - положителни и отрицателни страни

КУРС - УПРАВЛЕНИЕ НА ИМЕЙЛ КАМПАНИИ

1.Преди да подходим към масмейл кампании
2.Имейл кампании към голям брой хора - изграждане
3.Ключови елементи в съобщението
4.Връзка с получателя, анализ на действията му
5.Положителни и отрицателни страни на масмейл кампаниите

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ