ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ШИВАЧЕСТВО“

курс по шивачество

Защо някои предприятия постигат висока производствена норма?

нашите курсове носят в себе си отговора

Какво представлява един курс?

1-ви вариант

 • Цялостно обучение по специалност Шивачество, код: 5421101

 • 300 учебни часа (90 теория, 210 практика)

 • Учебни предмети – виж плана по-отдолу

 • Документ при завършване: Свидетелство за професионална квалификация

 • Декоративно рисуване
 • Материалознание
 • Шевни машини и съоръжения
 • Технология на облекло от текстил
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Учебна практика по технология на облекло от текстил
 • Производствена практика

2-ри вариант

 • Mодулно обучение по част от специалност Шивачество, код: 5421101

 • Брой часове – определени от теб (препоръчителен минимален брой часове 75. часовете по практика следва да съставят минимум 80% от обучението)

 • Учебни предмети – избрани от теб

 • Документ при завършване: Удостоверение за професионална квалификация по част от професия

Какво получава компанията?

Aнализ на работния процес, атмосферата и факторите, които влияят положително и отрицателно върху производителността.

Услуга, която води до увеличение на работната норма.

Консултация и помощ относно настоящи мерки за заетост и европейски проекти, от които компанията може да се възползва.

Какво получава служителят?

Oбщо и профилирано обучение по теория и практика

Специализирано обучение по изработване на модели на компанията

Обучител с дългогодишен стаж и изградено име в професията

Къде се провежда курсът?

За предпочитане е курсът да се провежда на територията на предприятието-клиент. Така теоретическите и практически знания могат да бъдат директно прилагани в реална работна среда. В допълнение, обучение в предприятието позволява на лекторът да открие и отстрани вече изградени грешни работни навици при работа с машини, обработка на тъкани, стойка при работа и техника на изпълнение.

Каквa е цената на курса?

Формира се на база на:

 • Брой обучавани лица

 • Часове

 • Място на провеждане на обучението

 • Допълнително договорени услуги

Всеки клиент получава индивидуална оферта, базирана на горепосочените елементи.

обучение шивач

Какво следва?

Пусни запитване към нас – ще ти върнем отговор в рамките на работния ден.

Свържи се с нас