Видове курсове по специалности

ХОТЕЛИЕРСКИ И РЕСТОРАНТЬОРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЦЯЛА СПЕЦИАЛНОСТ и МОДУЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

ГОТВАЧ

цяла професия и модулно обучение

готвач чр рефлекс
подробно описание

ХЛЕБАР

цяла професия и модулно обучение

хлебар чр рефлекс
подробно описание

СЛАДКАР

цяла професия и модулно обучение

сладкар чр рефлекс
подробно описание

СЕРВИТЬОР

модулно обучение

сервитьор чр рефлекс
подробно описание

ХОТЕЛИЕР

цяла професия

хотелиер чр рефлекс
подробно описание

ХОТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ

модулно обучение

подробно описание

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ – ЗАНАЯТИ

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЦЯЛА СПЕЦИАЛНОСТ и МОДУЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

ШИВАЧЕСТВО

цяла професия и модулно обучение

шивачество
подробно описание

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ

цяла професия и модулно обучение

производство на мебели
подробно описание

ТАПИЦИРАНИ ИЗДЕЛИЯ

цяла професия и модулно обучение

тапицирани изделия
подробно описание

ЗАВАРЯВАНЕ

цяла професия и модулно обучение

заваряване ЧР РЕФЛЕКС
подробно описание

СТРОИТЕЛ – БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

цяла професия

бояджийски работи строител
подробно описание

СТРОИТЕЛ – ПОКРИВИ

цяла професия и модулно обучение

строител покриви чр рефлекс
подробно описание

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ – МАШИНИ, ТРАНСПОРТНА И ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЦЯЛА СПЕЦИАЛНОСТ и МОДУЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

МАШИНЕН МОНТЬОР

цяла професия и модулно обучение

машинен монтьор
подробно описание

ТЕХНИК ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

цяла професия и модулно обучение

пътно-строителна техника
подробно описание

ТЕХНИК ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

цяла професия и модулно обучение

подемно-транспортна
подробно описание