Курсове за работа с платформи за дистанционно обучение

Център за професионално обучение "ЧР Рефлекс" ЕООД предлага кратки курсове, свързани с използването на различни онлайн платформи за дистанционно обучение.

Цел на обучението

В условията на пандемия се налага използването на платформи за работа с деца и ученици. В този курс ще се разгледат практически знания за работа с Microsoft Teams, Google Class Room и Zoom, като ще се избере тази от тях, която би била най-полезна за Вашата институция. Например, за по-големи училища е подходящ Teams, за по-малки - Class Room, а за детски градини – Zoom.

Целите: научаване на основни принципи на работа с online ресурси, първоначална настройка на online срещи, контрол над действията, които децата/учениците ще имат, споделяне на избрана програма за практическа работа, публикуване на задачи за домашна работа, създаване на тестове, работа с обучителни ресурси и готови материали.

Съдържание и продължителност

Обучението се структурира индивидуално, съобразявайки се с изискванията, техническите и времеви ресурси, както и текущото ниво на познание на обучаемите лица. Започва се от примерен план, чиито части в последствие се препотвърждават с клиента.

Обучението е еднодневно или двудневно и покрива:
Вариант 1. 4 академични присъствени часа, 4 академични дистанционни часа.
Вариант 2. 8 академични присъствени часа, 8 академични дистанционни часа

Допълнителна информация и цени

Обученията се провеждат в извънработни дни (Събота и Неделя).

Цена за група до 15 участници (вариант 1ви – 4 часа): 50 лв. без ДДС;
Цена за група над 15 участници (вариант 1ви – 4 часа): 40 лв. без ДДС;
Цена за група до 15 участници (вариант 2ри – 8 часа): 70 лв. без ДДС;
Цена за група над 15 участници (вариант 2ри – 8 часа): 60 лв. без ДДС;

За провеждане на обучението се предвидиждат всички противоепидемични мерки – отстояние между участниците, капацитет на залата, предпазни средства. Програмата е фокусирана върху практически познания, тя не е обвързана с получаване на кредити за обучаемите лица.

Microsoft Teams

Универсална услуга за комуникация на Microsoft. Наред със стандарната чат-комуникация, Teams може да бъде използван за групова видеоконферентна връзка, като диапазонът на участници варира от няколко го впечатляващите няколко хиляди.

Дизайнът позволява лесно превключване от писмена към видеоконферентна групова комуникация. Microsoft Teams, също така, позволява боравенето, споделянето и редактирането на Microsoft Office файлове (Word, Excel, PowerPoint и т.н.) директно от системата, без да се налага отварянето на допълнителни програми.

Google Classroom

Google Classroom е безплатна услуга, насочена към ученици, преподаватели и родители. Основното ѝ приложение е за учебни заведения, но от нея се възползват също така и различни частни компании.

Google Classroom дава възможност за създаване на курсове, обмяна на текстова, снимкова и видео информация относно проекти, разпределяне на последните, както и индивидуално и групово предоставяне на упражнения. Структурата на програмата позволява да се види в реално време дали всички ученици са написали домашното си, кои от тях закъсняват с поставените задачи, а също така поставянето на оценки, организацията на самите класове и т.н. Интеграцията с Google Drive дава допълнителни опции както за учители, така и за родители и ученици, според вида на комуникационния поток.

Zoom

Zoom е онлайн платформа за комуникация, която привлича със своя изчистен дизайн и лесно управление. За разлика от своите конкуренти, Zoom предлага видео връзка между максимум 100 души едновременно.

Обученията се провеждат на територията на цялата страна. Те могат да се състоят както на място при клиент, така и във външно помещение. Съществува и опция за провеждане на изнесено обучение в хотел извън града на клиента. За повече информация и записвания, използвайте формата за контакт и посочените по-долу телефони.

Телефони за връзка:

Северна България: 0898 54 25 66

Южна България: 0889 11 51 57

При желание, може също така да използвате чат-бутона отдясно.

Допълнително предложение за учители

Обучение по създаване на учителско и ученическо електронно портфолио

научи повече

Допълнително предложение за учители

Кредитни програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

научи повече
Go to Top