Програма: Ефективни начини за овладяване на стрес и прегаряне (бърнаут). Механизми за преодоляване на напрежение, потиснатост и тревожност

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260017.

Обучението е насочено към повишаване на знанията на учителите относно същността на стреса в работата им, причините за възникването му и факторите, които му влияят. В семинара се разкриват типичните реакции на ученици и учители при стресови ситуации.  Посочват се емоционалните реакции при стрес, проявите на емоционално изгаряне и ролята на психологическа и социална подкрепа.

Придобиване на знания, умения и компетенции от учителите по посока на: да разграничават състоянията стрес, дистрес и евстрес; да изследват индивидуалното си ниво на стрес, за да могат да избират подходящи релаксационни практики за намаляване му; да създават позитивно мислене  по време на работа с учениците.

Умения за психологическа подкрепа, педагогически, комуникативни, диагностични, аналитични, компетентности, отнасящи се до взаимодействието на човек с другите хора.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
Цена за група до 15 участници: 70 лв.
Цена за група над 15 участници: 65 лв.

Пакетната цена включва: семинарни занятия, персонални консултации, работни материали, удостоверение за получен 1 кредит, кафе-паузи.

ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСАТА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ:
По банков път в полза на:
ЧР „Рефлекс” ЕООД, гр. Троян
IBAN: BG04 STSA 9300 1527 6058 76
BIC: STSA BGSF
Банка ДСК