Програма: Кариерно ориентиране и консултиране на учениците – необходимост в съвременното училище. Избор на кариерна пътека – основа на мотивация за учене. Запознаване със сертифициран инструментариум – интерактивни упражнения, филми, програми

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260001.

Кариерното развитие е процес, който се разгръща в рамките на целия живот. Той обхваща професиите, видовете работа и дейностите, както и заниманията през свободното време. Личните решения, взимани в рамките на този процес биват повлияни от семейството, училището, средата и други социални фактори. Нашата обучителната програма е отговор на необходимостта учителите и педагогическите специалисти да подпомагат развитието на талантите на учениците, информираността им за различни възможности, да повишат увереността им в собствения потенциал, да очертаят адекватни кариерни пътеки. Съдържанието е структурирано в 4 области: осъзнаване на възможностите, самоосъзнаване, вземане на решение. Програмата се реализира в модули, отговаряйки на етапите на кариерно ориентиране на учениците: Осъзнаване на кариерата, изследване на кариерата, подготовка за кариера. Обучителните модули съдържат различни техники и методи за оценка на заложбите на учениците, подпомагане на професионалното планиране, насърчаване на информирани избори и постигане на удовлетвореност.

Програмата е насочена към участниците за получаване на информация за знания и умения за същността на кариерния път и факторите, които влияят на избора, умения за диагностика, знания за стъпките на планиране на личностното и професионално развитие, методи и техники за кариерно ориентиране и консултиране, повишена информираност за различни възможности, умения за изграждане на предприемаческо мислене, практически умения с широко приложение.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
Цена за група до 15 участници: 70 лв.
Цена за група над 15 участници: 65 лв.

Пакетната цена включва: семинарни занятия, персонални консултации, работни материали, удостоверение за получен 1 кредит, кафе-паузи.

ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСАТА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ:
По банков път в полза на:
ЧР „Рефлекс” ЕООД, гр. Троян
IBAN: BG04 STSA 9300 1527 6058 76
BIC: STSA BGSF
Банка ДСК