Програма: Adobe Photoshop и InDesign за създаване на представителни материали за училището и/или детската градина

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260011.

Обучението е насочено използване на продуктите на Adobe Photoshop и InDesign за създаване на рекламни училищни материали, които след това да бъдат подготвени за предпечат и експортирани в най-често използваните формати TIFF и PDF. Дава подробни методични и технологични насоки за създаването на рекламни брошури, листовки, плакати. Разглежда се детайлното използване на видовете цветови схеми и приложението им в предпечата. Програмните продукти, с които се изпълнява реализацията на поставените задачи, спомагат за възприемане на информацията и създават възможности за допълнителни материали към вече създадени уроци. Така учениците могат с по-малко усилия да възприемат по-голям обем от знания.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
Цена за група до 15 участници: 70 лв.
Цена за група над 15 участници: 65 лв.

Пакетната цена включва: семинарни занятия, персонални консултации, работни материали, удостоверение за получен 1 кредит, кафе-паузи.

ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСАТА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ:
По банков път в полза на:
ЧР „Рефлекс” ЕООД, гр. Троян
IBAN: BG04 STSA 9300 1527 6058 76
BIC: STSA BGSF
Банка ДСК