Програма: Създаване и запис на дигитален урок с помощта на ИКТ. Използване на Adobe Premiere за видеомонтаж

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260013.

Обучението е насочено използване на Adobe Premiere за създаване на интерактивен дигитален урок. Дава подробни методични и технологични насоки за създаването и видеомонтажа. Разглежда се детайлното използване на видовете експортни файлове, подходящи за YouTube.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
Цена за група до 15 участници: 70 лв.
Цена за група над 15 участници: 65 лв.

Пакетната цена включва: семинарни занятия, персонални консултации, работни материали, удостоверение за получен 1 кредит, кафе-паузи.

ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСАТА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ:
По банков път в полза на:
ЧР „Рефлекс” ЕООД, гр. Троян
IBAN: BG04 STSA 9300 1527 6058 76
BIC: STSA BGSF
Банка ДСК