Програма: Добри практики по внедряване и използване на STEM и STEAM технологиите

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260016.

Обучението е насочено към повишаване на знанията на учителите относно добрите практики и внедряването на STEM и STEAM технологиите в училище. Предвид развитието на новите технологии, семинара предлага механизми за разбиране и прилагане на STEM и STEAM в учебните часове, разглежда необходимата предварителна подготовка и провеждането на самия час.

Придобиване на знания, умения и компетенции от учителите по посока на: да се запознаят с това какво представлява STEM и STEAM; да се запознаят с добрите практики; да научат как се работи с новите технологии, обслужващи STEM и STEAM; да използват различни методи за създаване на подходящи уроци и тестове в STEM и STEAM среда; да създават позитивно мислене  по време на работа с учениците.

Умения за работа с компютър, педагогически, комуникативни, диагностични, аналитични.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
Цена за група до 15 участници: 70 лв.
Цена за група над 15 участници: 65 лв.

Пакетната цена включва: семинарни занятия, персонални консултации, работни материали, удостоверение за получен 1 кредит, кафе-паузи.

ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСАТА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ:
По банков път в полза на:
ЧР „Рефлекс” ЕООД, гр. Троян
IBAN: BG04 STSA 9300 1527 6058 76
BIC: STSA BGSF
Банка ДСК