Обучение на 40 преподаватели в гр. Левски на 04.07.2024 г.

За пореден път ЧР „Рефлекс“ ЕООД беше избран за партньор от СУ „Крум Попов“ – гр. Левски за провеждане на обучение за педагогическите специалисти.

Темата, по която бяха обучени 40 преподаватели от училището беше „Стратегии за ефективно взаимодействие между учители-ученици-родители. Модели за мирно разрешаване на конфликти в триада. Ролята на емоционалната интелигентност. Изграждане на позитивна атмосфера в класната стая„.

Благодарим за чудесното посрещане и организация от страна на домакините и директора Наталия Чингова.