ПРОФЕСИЯ „МАШИНЕН МОНТЬОР“

СПЕЦИАЛНОСТ „МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В МЕТАЛУРГИЯТА“

готвач - производство на кулинарни изделия и напитки

КУРСЪТ В НЯКОЛКО ДУМИ:

 • Продължителност: 660 часа

 • Издаван документ: Свидетелство за професионална квалификация

 • 396 часа практика, 264 часа теория

 • Очаквани резултати: съвременни тенденции в професията; познаване и практикуване на различните видове металургични процеси;  практически опит в шлосерство, стругарство и заваряване; сглобяване и ремонт на съединения; познаване и работ с различни видове пещи

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

12 часа, теория

1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Икономика

116 часа, теория

1. Чужд език по професията
2. Техническо чертане
3. Материали и заготовки
4. Техническа механика
5. Електротехника и електроника
6. Приложни програмни продукти

472 часа, теория и практика

1. Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения
2. Хидравлика и пневматика
3. Диагностика и контрол на машини и съоръжения за обработка на металите
4. Металорежещи машини и инструменти
5. Шлосерство
6. Стругарство
7. Сглобяване и ремонт на съединения
8. Заваряване
9. Лаборатория
10. Специалността
11. Производствена практика

60 часа, теория и практика

Курсът се провежда по програма, одобрена от МОН и НАПОО (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение). След преминаването му се провеждат изпити по теория и практика, които валидират знанията и уменията на кандидата. При успешно вземане на изпитите се издава Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по специалността.

На всеки курсист се осигуряват учебни материали по теория. Практическото обучение по специалността е от 2 части – учебна практика, провеждана в подходящо оборудвано за целта помещение и производствена практика, провеждана в работещ обект, предлагащ нужното обурудване.

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

„МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В МЕТАЛУРГИЯТА“

 

обучение машинен монтьор

ТИ ИЗБИРАШ ОБУЧЕНИЕТО, КОЕТО ИМА НАЙ-ВИСОКА СТОЙНОСТ ЗА ТЕБ

 • Кои предмети

 • Колко часа

 • Фокус на практически умения

 • Критерии за успех на обучението

Защо МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ?

 

Модулното обучение, по-известно като обучение по част от професия, има няколко основни предимства:

 1. То дава възможност на кандидата да избере само предмети, които отговарят на конкретните му нужди;

 2. За разлика от пълното обучение по специалност, модулното обучение няма ограничение от към броя часове, предназначение за даден предмет. Така всеки кандидат може да развие своите знания и умения в дизайна на кулинарната продукция за време, което е удобно и достатъчно за него.

 3. Както и при обучението по цяла специалност, успешното преминаване на модулно обучение също носи сертификат, валиден на територията на ЕС – „Удостоверение за проведен курс по част от професия“.

Примерно обучение:

 1. Технологични особености и шлосерски операции – Измерване и измервателни инструменти. Рязане на металите. Разчертаване. Изправяне и огъване на материалите. Отрязване на метални заготовки. Изпиляване на метални заготовки. Обработване на отвори. Нарязване на резби. Довършителни шлосерски операции.(18 часа);

 2. Металургични процеси (пирометалургични процеси, хидрометалургични процеси и електролиза на водни разтвори и металургични стопилки) . (16 часа);

 3. Металургични агрегати (12 часа);

 4. Производство на шевни тръби (8 часа);

 5. Производство на изтеглени изделия (8 часа);

 6. Транспортни съоръжения (12 часа);

Обучението по специалност ти дава всичко, включително това, което вече имаш. Обучението по част от професия ти дава това, което ти липсва!

Свържете се с нас

  Контакти:

  тел: 0889 115 157

  имейл: petar.ilievski@hr-reflex.com

  адрес: улица „Захари Стоянов“ 7, ет. 1-ви; 5600, Троян