ПРОФЕСИЯ „СТРОИТЕЛ“

СПЕЦИАЛНОСТ „БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ“

готвач - производство на кулинарни изделия и напитки

КУРСЪТ В НЯКОЛКО ДУМИ:

 • Продължителност: 660 часа

 • Издаван документ: Свидетелство за професионална квалификация

 • 396 часа практика, 264 часа теория

 • Очаквани резултати: съвременни тенденции в професията; приготвяне ръчно и механизирано строителни смеси и разтвори; подготвяне на необходимите инструменти, машини и съоръжения за
  конкретната строителна дейност; изграждане на конструктивни елементи на сгради; изпълняване на бояджийски и тапетни работи

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

12 часа, теория

1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Икономика

194 часа, теория

1. Чужд език по професията
2. Сградостроителство

472 часа, теория и практика

1. Техническо чертане в строителството
2. Строителни материали
3. Основи на строителната механика
4. Инсталации в сградите
5. Условия за безопасно упражняване на професията
6. Технология на строителството
7. Технология на специалността
8. Основи на стоманобетона
9. Въведение в организацията на строителството
10. Сградостроителство
11. Технология на строителството
12. Технология на специалността
13. Производствена практика

60 часа, теория и практика

Курсът се провежда по програма, одобрена от МОН и НАПОО (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение). След преминаването му се провеждат изпити по теория и практика, които валидират знанията и уменията на кандидата. При успешно вземане на изпитите се издава Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по специалността.

На всеки курсист се осигуряват учебни материали по теория. Практическото обучение по специалността е от 2 части – учебна практика, провеждана в подходящо оборудвано за целта помещение и производствена практика, провеждана в работещ обект, предлагащ нужното обурудване.

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

„БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ“

 

бояджия

ТИ ИЗБИРАШ ОБУЧЕНИЕТО, КОЕТО ИМА НАЙ-ВИСОКА СТОЙНОСТ ЗА ТЕБ

 • Кои предмети

 • Колко часа

 • Фокус на практически умения

 • Критерии за успех на обучението

Защо МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ?

 

модулно обучение

Модулното обучение, по-известно като обучение по част от професия, има няколко основни предимства:

 1. То дава възможност на кандидата да избере само предмети, които отговарят на конкретните му нужди;

 2. За разлика от пълното обучение по специалност, модулното обучение няма ограничение от към броя часове, предназначение за даден предмет. Така всеки кандидат може да развие своите знания и умения в дизайна на кулинарната продукция за време, което е удобно и достатъчно за него.

 3. Както и при обучението по цяла специалност, успешното преминаване на модулно обучение също носи сертификат, валиден на територията на ЕС – „Удостоверение за проведен курс по част от професия“.

Примерно обучение:

 1. Основи на строителната механика (8 часа);

 2. Въведение – Общи сведения за бояджийските работи. Общи понятия за цветовете. Декоративни работи – предназначение, видове (16 часа);

 3. Бояджийски материали и състави (12 часа);

 4. Съвременни бои за декоративно боядисване (12 часа);

 5. Тапетни работи (12 часа);

 6. Машини, инструменти и помощни средства (12 часа);

Обучението по специалност ти дава всичко, включително това, което вече имаш. Обучението по част от професия ти дава това, което ти липсва!

Свържете се с нас

  Контакти:

  тел: 0889 115 157

  имейл: petar.ilievski@hr-reflex.com

  адрес: улица „Захари Стоянов“ 7, ет. 1-ви; 5600, Троян