ПРОФЕСИЯ „ГОТВАЧ“

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ“

 

готвач - производство на кулинарни изделия и напитки

КУРСЪТ В НЯКОЛКО ДУМИ:

 • Продължителност: 660 часа

 • Издаван документ: Свидетелство за професионална квалификация

 • 396 часа практика, 264 часа теория

 • Очаквани резултати: познаване на законовата рамка, съвременни тенденции в професията, умения за ръководене на персонал, практически умения в приготвянето и презентацията на ястия.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

18 часа, теория

1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Икономика
3. Предприемачество

90 часа, теория

1. Чужд език по професията
2. Основи на туризма
3. Хигиена на храненето и хранително законодателство
4. Счетоводство в туризма
5. Отчетност на фирмата в туризма

492 часа, теория и практика

1. Материалознание на хранителните продукти
2. Технологично обзавеждане на заведенията за хранене
3. Технология на кулинарната продукция- теория
4. Микробиология
5. Сервиране
6. Технология на кулинарната продукция – практика
7. Сервиране
8. Производствена практика

60 часа, теория и практика

1. Информационни технологии

Курсът се провежда по програма, одобрена от МОН и НАПОО (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение). След преминаването му се провеждат изпити по теория и практика, които валидират знанията и уменията на кандидата. При успешно вземане на изпитите се издава Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по специалността.

На всеки курсист се осигуряват учебни материали по теория. Практическото обучение по специалността е от 2 части – учебна практика, провеждана в подходящо оборудвано за целта помещение и производствена практика, провеждана в работещ обект, предлагащ храни и напитки.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА 85% ОТ ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

„ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ“

 

обучение готвач

БЛАГОДАРЕНИЕ НА МОДУЛНОТО ОБУЧЕНИЕ, ИМАШ СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ:

 • Кои предмети

 • Колко часа

 • Фокус на практически умения

 • Критерии за успех на обучението

 • Дневна или вечерна форма на обучение

Защо МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ?

обучение готвач

Модулното обучение, по-известно като обучение по част от професия, има няколко основни предимства:

 1. То дава възможност на кандидата да избере само предмети, които отговарят на конкретните му нужди;

 2. За разлика от пълното обучение по специалност, модулното обучение няма ограничение от към броя часове, предназначение за даден предмет. Така всеки кандидат може да развие своите знания и умения в дизайна на кулинарната продукция за време, което е удобно и достатъчно за него.

 3. Както и при обучението по цяла специалност, успешното преминаване на модулно обучение също носи сертификат, валиден на територията на ЕС – „Удостоверение за проведен курс по част от професия“.

Примерно обучение:

 1. Хигиена на хранене и хранително законодателство (6 часа);

 2. Състав и съхранение на хранителните продукти (2 часа);

 3. Определяне на сензорна чувствителност и обработка на хранителните продукти (10 часа);

 4. Приготвяне на студени и топли предястия (15 часа);

 5. Приготвяне на специфични основни ястия чрез термична и продуктова обработка (20 часа);

 6. Дизайн на кулинарната продукция (6 часа);

Обучението по специалност ти дава всичко, включително това, което вече имаш. Обучението по част от професия ти дава това, което ти липсва!

Свържете се с нас

  Контакти:

  тел: 0889 115 157

  имейл: petar.ilievski@hr-reflex.com

  адрес: улица „Захари Стоянов“ 7, ет. 1-ви; 5600, Троян