ПРОФЕСИЯ „ХЛЕБАР“

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ“

готвач - производство на кулинарни изделия и напитки

КУРСЪТ В НЯКОЛКО ДУМИ:

 • Продължителност: 660 часа

 • Издаван документ: Свидетелство за професионална квалификация

 • 396 часа практика, 264 часа теория

 • Очаквани резултати: познаване на законовата рамка, съвременни тенденции в професията, умения за ръководене на персонал, замесване на теста за различни видове хляб, извършване механична обработка на вече готово тесто, обслужва апарати и машини, свързани с производството.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

18 часа, теория

1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Икономика и предприемачество

30 часа, теория

1. Чужд език по професията
2. Техническо чертане
3. Хигиена на храненето и хранително законодателство
4. Машинознание
5. Електротехника и електроника
6. Автоматизация на производството

202 часа, теория и практика

1. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
2. Технология на специалността
3. Машини и съоръжения
4. Микробиология
5. Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост
6. Приложна декорация
7. Технология на специалността
8. Производствена практика

60 часа, теория и практика

Курсът се провежда по програма, одобрена от МОН и НАПОО (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение). След преминаването му се провеждат изпити по теория и практика, които валидират знанията и уменията на кандидата. При успешно вземане на изпитите се издава Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по специалността.

На всеки курсист се осигуряват учебни материали по теория. Практическото обучение по специалността е от 2 части – учебна практика, провеждана в подходящо оборудвано за целта помещение и производствена практика, провеждана в работещ обект, предлагащ храни и напитки. (MUST CHANGE)

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА 85% ОТ ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

„ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ“

 

обучение хлебар

ТИ ИЗБИРАШ ОБУЧЕНИЕТО, КОЕТО ИМА НАЙ-ВИСОКА СТОЙНОСТ ЗА ТЕБ

 • Кои предмети

 • Колко часа

 • Фокус на практически умения

 • Критерии за успех на обучението

Защо МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ?

 

Модулното обучение, по-известно като обучение по част от професия, има няколко основни предимства:

 1. То дава възможност на кандидата да избере само предмети, които отговарят на конкретните му нужди;

 2. За разлика от пълното обучение по специалност, модулното обучение няма ограничение от към броя часове, предназначение за даден предмет. Така всеки кандидат може да развие своите знания и умения в дизайна на кулинарната продукция за време, което е удобно и достатъчно за него.

 3. Както и при обучението по цяла специалност, успешното преминаване на модулно обучение също носи сертификат, валиден на територията на ЕС – „Удостоверение за проведен курс по част от професия“.

Примерно обучение:

 1. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. (18 часа);

 2. Приготвяне и обработка на тестото – Технологично значение и подготовка на суровините. Приготвяне на тестото. Съзряване на тестото. Способи за приготвяне на тестото. Формиране на тестото. Термична обработка на тестото. Съхранение на готовата продукция. (8 часа);

 3. Машини и съоръжения за топлинна обработка на тестото. (6 часа);

 4.  Технология на хлебните изделия – Производство на изделия от кифлено тесто. Производство на банични изделия. Производство на гевреци. Производство на маслени изделия. Производство на пържени изделия. Производство на сухи изделия. Нови асортименти хлебни изделия. Изчисляване на рецептура на хлебни изделия. (16 часа);

 5. Готова продукция – Добив на готовата продукция. Качествена характеристика на готовата продукция. Дефекти и болести на хляба. (8 часа);

 6. Производство на основните видове хляб. Производство на ръжен и ръжено-пшеничен хляб. Производство на диетичен хляб. Производство на хляб от обогатено тесто. Нови технологии за производство на хляб. (12 часа);

Обучението по специалност ти дава всичко, включително това, което вече имаш. Обучението по част от професия ти дава това, което ти липсва!

Свържете се с нас

  Контакти:

  тел: 0889 115 157

  имейл: petar.ilievski@hr-reflex.com

  адрес: улица „Захари Стоянов“ 7, ет. 1-ви; 5600, Троян