ПРОФЕСИЯ „ХОТЕЛИЕР“

СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“

готвач - производство на кулинарни изделия и напитки

КУРСЪТ В НЯКОЛКО ДУМИ:

 • Продължителност: 660 часа

 • Издаван документ: Свидетелство за професионална квалификация

 • 396 часа практика, 264 часа теория

 • Очаквани резултати: познаване на законовата рамка, съвременни тенденции в професията, умения за ръководене на персонал, практически умения в приготвянето и презентацията на ястия.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

24 часа, теория

1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Икономика
3. Предприемачество

90 часа, теория

1. Чужд език по професията
2. Икономически знания и умения
3. Екология в туризма
4. Счетоводство и отчетност в туризма
5. Професионална етика и туристическо поведение
6. Маркетинг в туризма
7. Мениджмънт в туризма
8. Информационни технологии в професията

174 часа, теория и практика

Организация и функциониране на кухнята
2. Организация и функциониране на ресторанта
3. Технология на хотелиерското обслужване
4. Технология на допълнителните дейности в туризма
5. История на материалната и духовната култура
6. Технология на кулинарната продукция – практика
7. Туристически ресурси в България
8. Охранителни мерки и безопасност
9. Организация и функциониране на кухнята
10. Организация и функциониране на ресторанта
11. Технология на хотелиерското обслужване
12. Технология на допълнителните дейности в туризма
13. Технология на допълнителните дейности в туризма

60 часа, теория и практика

1. Информационни технологии

Курсът се провежда по програма, одобрена от МОН и НАПОО (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение). След преминаването му се провеждат изпити по теория и практика, които валидират знанията и уменията на кандидата. При успешно вземане на изпитите се издава Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по специалността.

На всеки курсист се осигуряват учебни материали по теория. Практическото обучение по специалността е от 2 части – учебна практика, провеждана в подходящо оборудвано за целта помещение и производствена практика, провеждана в работещ обект, предлагащ храни и напитки.

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

„ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“

 

хотелиер

БЛАГОДАРЕНИЕ НА МОДУЛНОТО ОБУЧЕНИЕ, ИМАШ СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ:

 • Кои предмети

 • Колко часа

 • Фокус на практически умения

 • Критерии за успех на обучението

 • Дневна или вечерна форма на обучение

Защо МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ?

модулно обучение

Модулното обучение, по-известно като обучение по част от професия, има няколко основни предимства:

 1. То дава възможност на кандидата да избере само предмети, които отговарят на конкретните му нужди;

 2. За разлика от пълното обучение по специалност, модулното обучение няма ограничение от към броя часове, предназначение за даден предмет. Така всеки кандидат може да развие своите знания и умения в дизайна на кулинарната продукция за време, което е удобно и достатъчно за него.

 3. Както и при обучението по цяла специалност, успешното преминаване на модулно обучение също носи сертификат, валиден на територията на ЕС – „Удостоверение за проведен курс по част от професия“.

Примерно обучение:

 1. Въведение в маркетинга. Маркетингова философия. Маркетингови проучвания (8 часа);

 2. Основни направления на туристическия миниджмънт (8 часа);

 3. Определяне на сензорна чувствителност и обработка на хранителните продукти (10 часа);

 4. Организация на производството в студена и топла кухня (16 часа);

 5. Организация и функциониране на ресторанта (6 часа);

 6. Технология на хотелиерското обслужване (48 часа);

Обучението по специалност ти дава всичко, включително това, което вече имаш. Обучението по част от професия ти дава това, което ти липсва!

Свържете се с нас

  Контакти:

  тел: 0889 115 157

  имейл: petar.ilievski@hr-reflex.com

  адрес: улица „Захари Стоянов“ 7, ет. 1-ви; 5600, Троян