ПРОФЕСИЯ „СЛАДКАР“

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ“

готвач - производство на кулинарни изделия и напитки

КУРСЪТ В НЯКОЛКО ДУМИ:

 • Продължителност: 660 часа

 • Издаван документ: Свидетелство за професионална квалификация

 • 396 часа практика, 264 часа теория

 • Очаквани резултати:

  познаване на законовата рамка, съвременни тенденции в професията, умения за ръководене на персонал, замесване на теста за различни видове сладкарски издели, изработване на полуфабрикати от различни сладкарски теста, изработване на различни видове кремове, приготвяне на различни видове сиропи, изработване на сочни и твърди сладкарски изделия

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

18 часа, теория

1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Икономика и предприемачество

30 часа, теория

1. Чужд език по професията
2. Техническо чертане
3. Хигиена на храненето и хранително законодателство
4. Машинознание
5. Електротехника и електроника
6. Автоматизация на производството

202 часа, теория и практика

1. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
2. Технология на специалността
3. Машини и съоръжения
4. Микробиология
5. Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост
6. Приложна декорация
7. Технология на специалността
8. Художествено оформяне и моделиране на сладкарски изделия
9. Производствена практика

60 часа, теория и практика

Курсът се провежда по програма, одобрена от МОН и НАПОО (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение). След преминаването му се провеждат изпити по теория и практика, които валидират знанията и уменията на кандидата. При успешно вземане на изпитите се издава Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по специалността.

На всеки курсист се осигуряват учебни материали по теория. Практическото обучение по специалността е от 2 части – учебна практика, провеждана в подходящо оборудвано за целта помещение и производствена практика, провеждана в работещ обект, предлагащ храни и напитки. (MUST CHANGE)

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА 85% ОТ ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

„ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ“

 

обучение сладкар

ТИ ИЗБИРАШ ОБУЧЕНИЕТО, КОЕТО ИМА НАЙ-ВИСОКА СТОЙНОСТ ЗА ТЕБ

 • Кои предмети

 • Колко часа

 • Фокус на практически умения

 • Критерии за успех на обучението

Защо МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ?

 

Модулното обучение, по-известно като обучение по част от професия, има няколко основни предимства:

 1. То дава възможност на кандидата да избере само предмети, които отговарят на конкретните му нужди;

 2. За разлика от пълното обучение по специалност, модулното обучение няма ограничение от към броя часове, предназначение за даден предмет. Така всеки кандидат може да развие своите знания и умения в дизайна на кулинарната продукция за време, което е удобно и достатъчно за него.

 3. Както и при обучението по цяла специалност, успешното преминаване на модулно обучение също носи сертификат, валиден на територията на ЕС – „Удостоверение за проведен курс по част от професия“.

Примерно обучение:

 1. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. (18 часа);

 2.  Технология на сладкарските изделия – Полуфабрикати в сладкарското производство. Сладкарски основи. (16 часа);

 3. Машини и съоръжения за топлинна обработка на тестото. (6 часа);

 4.  Технология на хлебни изделия – Производство на изделия от кифлено тесто. Производство на банични изделия. Производство на маслени изделия (12 часа);

 5. Готова продукция – Добив на готовата продукция. Качествена характеристика на готовата продукция. Дефекти и болести на сладкарските изделия. (8 часа);

 6. Технология на хлебни изделия – Производство на изделия от кифлено тесто. Производство на банични изделия. Производство на маслени изделия. (16 часа);

Обучението по специалност ти дава всичко, включително това, което вече имаш. Обучението по част от професия ти дава това, което ти липсва!

Свържете се с нас

  Контакти:

  тел: 0889 115 157

  имейл: petar.ilievski@hr-reflex.com

  адрес: улица „Захари Стоянов“ 7, ет. 1-ви; 5600, Троян

  ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

  18 часа, теория

  1. Здравословни и безопасни условия на труд
  2. Икономика и предприемачество

  30 часа, теория

  1. Чужд език по професията
  2. Техническо чертане
  3. Хигиена на храненето и хранително законодателство
  4. Машинознание
  5. Електротехника и електроника
  6. Автоматизация на производството

  202 часа, теория и практика

  1. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
  2. Технология на специалността
  3. Машини и съоръжения
  4. Микробиология
  5. Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост
  6. Приложна декорация
  7. Технология на специалността
  8. Художествено оформяне и моделиране на сладкарски изделия
  9. Производствена практика

  60 часа, теория и практика

  Курсът се провежда по програма, одобрена от МОН и НАПОО (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение). След преминаването му се провеждат изпити по теория и практика, които валидират знанията и уменията на кандидата. При успешно вземане на изпитите се издава Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по специалността.

  На всеки курсист се осигуряват учебни материали по теория. Практическото обучение по специалността е от 2 части – учебна практика, провеждана в подходящо оборудвано за целта помещение и производствена практика, провеждана в работещ обект, предлагащ храни и напитки. (MUST CHANGE)

  МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

  „ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ“

   

  обучение сладкар

  ТИ ИЗБИРАШ ОБУЧЕНИЕТО, КОЕТО ИМА НАЙ-ВИСОКА СТОЙНОСТ ЗА ТЕБ

  • Кои предмети

  • Колко часа

  • Фокус на практически умения

  • Критерии за успех на обучението

  Защо МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ?

   

  Модулното обучение, по-известно като обучение по част от професия, има няколко основни предимства:

  1. То дава възможност на кандидата да избере само предмети, които отговарят на конкретните му нужди;

  2. За разлика от пълното обучение по специалност, модулното обучение няма ограничение от към броя часове, предназначение за даден предмет. Така всеки кандидат може да развие своите знания и умения в дизайна на кулинарната продукция за време, което е удобно и достатъчно за него.

  3. Както и при обучението по цяла специалност, успешното преминаване на модулно обучение също носи сертификат, валиден на територията на ЕС – „Удостоверение за проведен курс по част от професия“.

  Примерно обучение:

  1. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. (18 часа);

  2.  Технология на сладкарските изделия – Полуфабрикати в сладкарското производство. Сладкарски основи. (16 часа);

  3. Машини и съоръжения за топлинна обработка на тестото. (6 часа);

  4.  Технология на хлебни изделия – Производство на изделия от кифлено тесто. Производство на банични изделия. Производство на маслени изделия (12 часа);

  5. Готова продукция – Добив на готовата продукция. Качествена характеристика на готовата продукция. Дефекти и болести на сладкарските изделия. (8 часа);

  6. Технология на хлебни изделия – Производство на изделия от кифлено тесто. Производство на банични изделия. Производство на маслени изделия. (16 часа);

  Обучението по специалност ти дава всичко, включително това, което вече имаш. Обучението по част от професия ти дава това, което ти липсва!

  Свържете се с нас

   Контакти:

   тел: 0889 115 157

   имейл: petar.ilievski@hr-reflex.com

   адрес: улица „Захари Стоянов“ 7, ет. 1-ви; 5600, Троян