ПРОФЕСИЯ „СТРОИТЕЛ“

СПЕЦИАЛНОСТ „ПОКРИВИ“

готвач - производство на кулинарни изделия и напитки

КУРСЪТ В НЯКОЛКО ДУМИ:

 • Продължителност: 660 часа

 • Издаван документ: Свидетелство за професионална квалификация

 • 396 часа практика, 264 часа теория

 • Очаквани резултати: съвременни тенденции в професията; приготвяне ръчно и механизирано строителни смеси и разтвори; подготвяне на необходимите инструменти, машини и съоръжения за
  конкретната строителна дейност; извършване на предварителни дейности при изработване на покриви; изработване на покривни конструкции;покрива скатни и плоски покриви с различни покривни материали

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

12 часа, теория

1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Икономика

194 часа, теория

1. Чужд език по професията
2. Сградостроителство

472 часа, теория и практика

1. Техническо чертане в строителството
2. Строителни материали
3. Основи на строителната механика
4. Инсталации в сградите
5. Условия за безопасно упражняване на професията
6. Технология на строителството
7. Технология на специалността
8. Основи на стоманобетона
9. Въведение в организацията на строителството
10. Сградостроителство
11. Технология на строителството
12. Технология на специалността
13. Производствена практика

60 часа, теория и практика

Курсът се провежда по програма, одобрена от МОН и НАПОО (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение). След преминаването му се провеждат изпити по теория и практика, които валидират знанията и уменията на кандидата. При успешно вземане на изпитите се издава Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по специалността.

На всеки курсист се осигуряват учебни материали по теория. Практическото обучение по специалността е от 2 части – учебна практика, провеждана в подходящо оборудвано за целта помещение и производствена практика, провеждана в работещ обект, предлагащ нужното обурудване.

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

„СТРОИТЕЛ-ПОКРИВИ“

 

бояджия

ТИ ИЗБИРАШ ОБУЧЕНИЕТО, КОЕТО ИМА НАЙ-ВИСОКА СТОЙНОСТ ЗА ТЕБ

 • Кои предмети

 • Колко часа

 • Фокус на практически умения

 • Критерии за успех на обучението

Защо МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ?

 

модулно обучение

Модулното обучение, по-известно като обучение по част от професия, има няколко основни предимства:

 1. То дава възможност на кандидата да избере само предмети, които отговарят на конкретните му нужди;

 2. За разлика от пълното обучение по специалност, модулното обучение няма ограничение от към броя часове, предназначение за даден предмет. Така всеки кандидат може да развие своите знания и умения в дизайна на кулинарната продукция за време, което е удобно и достатъчно за него.

 3. Както и при обучението по цяла специалност, успешното преминаване на модулно обучение също носи сертификат, валиден на територията на ЕС – „Удостоверение за проведен курс по част от професия“.

Примерно обучение:

 1. Основи на строителната механика (8 часа);

 2. Дървени покривни конструкции (ДПК) – Материали за изпълнение на ДПК. Свързване на дървените елементи /макети на сглобки/. Съставни елементи на главната напречна ферма. Видове ДПК според начина на подпиране. Видове ДПК според отвора-изпълнение на основни детайли. Изпълнение на дъсчена обшивка и обшивка от дървесни плоскости. Разчитане на конструктивни чертежи на ДПК (40 часа);

 3. Плоски покриви – “Топъл” плосък покрив. “Студен” плосък покрив (18 часа);

 4. Покривни покрития и отводняване на покриви (12 часа);

 5. Съвременни системи за скатни и плоски покриви (12 часа);

 6. Приемане и измерване на покривни работи (12 часа);

Обучението по специалност ти дава всичко, включително това, което вече имаш. Обучението по част от професия ти дава това, което ти липсва!

Свържете се с нас

  Контакти:

  тел: 0889 115 157

  имейл: petar.ilievski@hr-reflex.com

  адрес: улица „Захари Стоянов“ 7, ет. 1-ви; 5600, Троян