ПРОФЕСИЯ „ЗАВАРЧИК“

СПЕЦИАЛНОСТ „ЗАВАРЯВАНЕ“

готвач - производство на кулинарни изделия и напитки

КУРСЪТ В НЯКОЛКО ДУМИ:

 • Продължителност: 80 часа

 • Издаван документ: Свидетелство за правоспособност по заваряване

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

18 часа, теория

1. Здравословни и безопасни условия на труд
2.Икономика и предприемачество

30 часа, теория

1. Материали и заготовки
2. Техническо чертане

202 часа, теория и практика

1. Заваряване на металите – теория
2. Шлосертво
3. Заваряване – практика
4. Произоведствена практика

60 часа, теория и практика

Курсът се провежда по програма, одобрена от МОН и НАПОО (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение). След преминаването му се провеждат изпити по теория и практика, които валидират знанията и уменията на кандидата. При успешно вземане на изпитите се издава Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по специалността.

На всеки курсист се осигуряват учебни материали по теория. Практическото обучение по специалността е от 2 части – учебна практика, провеждана в подходящо оборудвано за целта помещение и производствена практика, провеждана в работещ обект, предлагащ храни и напитки.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА 85% ОТ ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

„ЗАВАРЯВАНЕ“

 

заваряване обучение

ТИ ИЗБИРАШ ОБУЧЕНИЕТО, КОЕТО ИМА НАЙ-ВИСОКА СТОЙНОСТ ЗА ТЕБ

 • Кои предмети

 • Колко часа

 • Фокус на практически умения

 • Критерии за успех на обучението

Защо МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ?

 

Модулното обучение, по-известно като обучение по част от професия, има няколко основни предимства:

 1. То дава възможност на кандидата да избере само предмети, които отговарят на конкретните му нужди;

 2. За разлика от пълното обучение по специалност, модулното обучение няма ограничение от към броя часове, предназначение за даден предмет. Така всеки кандидат може да развие своите знания и умения в дизайна на кулинарната продукция за време, което е удобно и достатъчно за него.

 3. Както и при обучението по цяла специалност, успешното преминаване на модулно обучение също носи сертификат, валиден на територията на ЕС – „Удостоверение за проведен курс по част от професия“.

Примерно обучение:

 1. Класификация на методите за заваряване – Заваряване чрез стопяване. Заваряване в твърдо състояние (6 часа);

 2. Общи сведения за методите на заваряване – Източници на термична енергия. Основни понятия за елементите на заварени съединения. Видове заварени съединения. Подготовка на съединението за заваряване (20 часа);

 3. Технология на ръчното електродъгово заваряване. Електроди за ръчно електродъгово заваряване (10 часа);

 4. Технология на механизираното полфлюсово заваряване. Особености на заваряването под слой от флюс (8 часа);

 5. Електро-съпротивително заваряване (6 часа);

 6. Технологични особености при заваряването на различни материали – Заваряване на въглеродни стомани. Заваряване на легирани стомани. Заваряване на чугун. Особености при заваряване на мед и медни сплави. Особености на заваряването на алуминий и алуминиеви сплави. (12 часа);

Обучението по специалност ти дава всичко, включително това, което вече имаш. Обучението по част от професия ти дава това, което ти липсва!

Свържете се с нас

  Контакти:

  тел: 0889 115 157

  имейл: petar.ilievski@hr-reflex.com

  адрес: улица „Захари Стоянов“ 7, ет. 1-ви; 5600, Троян