ПРОФЕСИЯ „ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО“

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ“

готвач - производство на кулинарни изделия и напитки

КУРСЪТ В НЯКОЛКО ДУМИ:

 • Продължителност: 660 часа

 • Издаван документ: Свидетелство за професионална квалификация

 • 396 часа практика, 264 часа теория

 • Очаквани резултати: съвременни тенденции в професията; работа с ръчни инструменти; разкрояване на дървесина и дървесни материали на циркулярни и банциг машини, формира детайли на абрихт и щрайхмус; изработване на профили на детайли на фрезови, шипорезни машини и на дърводелски струг; произвеждане на мебели от дървесина; извършване ремонт на мебели

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

12 часа, теория

1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Икономика

194 часа, теория

1. Чужд език по професията
2. Материалознание
3. Техническо чертане
4. Технологии и машини в дървообрабоването
5. Конструиране на детайли и агрегати
6. Сушене на дървесината
7. Електротехника и електроника
8. Автоматизация на производството
9. Стилознание

472 часа, теория и практика

1. Технологии на мебелното производство
2. Конструиране на мебели
3. Проектиране на мебели и интериор
4. Дървообработване
5. Производствена практика

60 часа, теория и практика

Курсът се провежда по програма, одобрена от МОН и НАПОО (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение). След преминаването му се провеждат изпити по теория и практика, които валидират знанията и уменията на кандидата. При успешно вземане на изпитите се издава Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по специалността.

На всеки курсист се осигуряват учебни материали по теория. Практическото обучение по специалността е от 2 части – учебна практика, провеждана в подходящо оборудвано за целта помещение и производствена практика, провеждана в работещ обект, предлагащ нужното обурудване.

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

„ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ“

 

дървообработка

ТИ ИЗБИРАШ ОБУЧЕНИЕТО, КОЕТО ИМА НАЙ-ВИСОКА СТОЙНОСТ ЗА ТЕБ

 • Кои предмети

 • Колко часа

 • Фокус на практически умения

 • Критерии за успех на обучението

Защо МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ?

 

модулно обучение

Модулното обучение, по-известно като обучение по част от професия, има няколко основни предимства:

 1. То дава възможност на кандидата да избере само предмети, които отговарят на конкретните му нужди;

 2. За разлика от пълното обучение по специалност, модулното обучение няма ограничение от към броя часове, предназначение за даден предмет. Така всеки кандидат може да развие своите знания и умения в дизайна на кулинарната продукция за време, което е удобно и достатъчно за него.

 3. Както и при обучението по цяла специалност, успешното преминаване на модулно обучение също носи сертификат, валиден на територията на ЕС – „Удостоверение за проведен курс по част от професия“.

Примерно обучение:

 1. Въведение в Auto Cat – проектирането (8 часа);

 2. Конструиране на корпусни мебели, легла, табуретки и пейки. (20 часа);

 3. Конструиране на маси и столове (18 часа);

 4. Проектиране на мебели и интериор (16 часа);

 5. Производство на тапицирани мебели (12 часа);

 6. Производство на строително-столарски изделия и сглобяеми дървени къщи (12 часа);

Обучението по специалност ти дава всичко, включително това, което вече имаш. Обучението по част от професия ти дава това, което ти липсва!

Свържете се с нас

  Контакти:

  тел: 0889 115 157

  имейл: petar.ilievski@hr-reflex.com

  адрес: улица „Захари Стоянов“ 7, ет. 1-ви; 5600, Троян