ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ТИ ИЗБИРАШ КЪДЕ ДА СИ УТРЕ, КАТО ВЗЕМЕШ РЕШЕНИЕ ДНЕС

ЦПО "ЧР РЕФЛЕКС" ЕООД е създаден през 2016та година. Центърът предлага широк спектър от обучения, свързани с административни, търговски и технически дейности.

Основният офис и обучителни зали на компанията са в град Троян. При сформирани групи по заявка на клиент, центърът провежда обучения в Ловеч, Плевен и Пловдив.

Обученията се провеждат по програми, съставени по държавните образователни стандарти. Компанията предлага възможност за съставяне на модулни обучения по част от професия, фокусирани само върху тези елементи, от които клиента има нужда.

КОМПЮТЪРНИ ОБУЧЕНИЯ

От тясно специализирани курсове до обща компютърна грамотност – предлагаме ти избор, който максимално да пасне на твоите изисквания и нужди.

ОБРАБОТКА НА ДАННИ С EXCEL

1.Формули
2.Графики
3.Макроси
4.Взаимовръзки

РАБОТА С WORD

1.Изграждане на специфични документи
2.Подготовка на рекламни материали
3.Взаимовръзки с други програми

ЕФЕКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ С POWERPOINT

1.Как да продадем идеята си
2.Ключови точки
3.Визуално въздействие чрез текст, фигури, аудио и видео
4.Формат, логика и последователност спрямо целите

КУРС - УПРАВЛЕНИЕ НА GOOGLE ADWORDS КАМПАНИИ

1.Как се създава рекламна кампания
2.Ефективната реклама - предварителен и последващ анализ
3.Adwords рекламата е 30% от успеха - кои са останалите 70?
4.Рекламна агенция или самостоятелно изграждане на реклама - положителни и отрицателни страни

КУРС - УПРАВЛЕНИЕ НА ИМЕЙЛ КАМПАНИИ

1.Преди да подходим към масмейл кампании
2.Имейл кампании към голям брой хора - изграждане
3.Ключови елементи в съобщението
4.Връзка с получателя, анализ на действията му
5.Положителни и отрицателни страни на масмейл кампаниите

ТЪРСИШ КОНКРЕТЕН ОТГОВОР?

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

Двумесечни курсове за деца и възрастни. Осигурени учебни материали. Компютърна зала с възможност за интерактивно обучение.

КУРСОВЕ ПО ПРОФЕСИИ

Нашето предложение – знания, умения и документ, доказващ, че действително ги притежаваш. 10 професии, 15 специалности. Пълен курс и специализиран кратък по определени предмети.

челен товарач курс

ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ

курс по шивачество

ШИВАЧ

ГОТВАЧ

сладкар чр рефлекс

ХЛЕБАР-СЛАДКАР

сервитьор обучение

СЕРВИТЬОР

НАШИТЕ
КЛИЕНТИ

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА

  • 0898 542 566
  • Троян, Захари Стоянов 7