Обучение: Мотокарист – техници на подемно-транспортна техника, монтирана на пътно-транспортни средства – III СПК

ЧР „Рефлекс“ ЕООД, предлага курс от 60 часа след който да получите III СПК за Техник на подемно-транспортна техника, монтирана на пътно-транспортни средства.

Обучението е с 20 теоретични и 40 практични часове като се започва със задължителните Здравословни и безопасни условия на труд, премине се през автотранспортна техника, обслужване и ремонт на подемно-транспортната техника, монтирана на пътно-транспортните средства и се наблегне на управлението на мотокар – придвижване, потегляне, спиране, движение по права, по крива, в габаритен коридор, с натоварени палетизирани товари, с окачени товари и с товари с ротационна форма.

Всички часове се провеждат в рамките на месец като за завършването на курса се държи теоретичен и практически изпит.

За явяване на курса, желаещите трябва да предоставят медицинско, шофьорска книжка и диплома за завършено средно образование.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
300 лв.

Пакетната цена включва: семинарни занятия, теоретично обучение, персонални консултации, практически часове, в които се управлява мотокар, съобразно посочените изисквания.

ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСАТА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ:
По банков път в полза на:
ЧР „Рефлекс” ЕООД, гр. Троян
IBAN: BG04 STSA 9300 1527 6058 76
BIC: STSA BGSF
Банка ДСК