Програма: Дигитална раница – Използване, внедряване и създаване на уроци

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260014.

Обучението е насочено към повишаване на знанията на учителите относно използването, внедряването и създаването на уроци в Дигиталната раница. Предвид развитието на новите технологии, семинара предлага механизми за разбиране и прилагане на проекта „Дигитална раница“ уместност на информацията и нейното представяне на аудиторията.

Придобиване на знания, умения и компетенции от учителите по посока на: да се запознаят с това какво представлява Дигиталната раница; да се запознаят с добрите практики; да научат как се работи с новите технологии, обслужващи Дигиталната раница; да използват различни методи за създаване на подходящи уроци и тестове в Дигиталната раница; да създават позитивно мислене  по време на работа с учениците.

Умения за работа с компютър и дигиталната раница, педагогически, комуникативни, диагностични, аналитични.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
Цена за група до 15 участници: 70 лв.
Цена за група над 15 участници: 65 лв.

Пакетната цена включва: семинарни занятия, персонални консултации, работни материали, удостоверение за получен 1 кредит, кафе-паузи.

ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСАТА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ:
По банков път в полза на:
ЧР „Рефлекс” ЕООД, гр. Троян
IBAN: BG04 STSA 9300 1527 6058 76
BIC: STSA BGSF
Банка ДСК