Програма: Добри практики по внедряване и използване на STEM и STEAM технологиите

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260016. Обучението е насочено към повишаване на знанията на учителите относно добрите практики и внедряването на STEM и STEAM технологиите в училище. Предвид развитието на новите технологии, семинара предлага механизми за разбиране и прилагане на STEM и … Продължение

Програма: Дигитална раница – Използване, внедряване и създаване на уроци

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260014. Обучението е насочено към повишаване на знанията на учителите относно използването, внедряването и създаването на уроци в Дигиталната раница. Предвид развитието на новите технологии, семинара предлага механизми за разбиране и прилагане на проекта „Дигитална раница“ уместност … Продължение

Програма: Ефективни начини за овладяване на стрес и прегаряне (бърнаут). Механизми за преодоляване на напрежение, потиснатост и тревожност

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260017. Обучението е насочено към повишаване на знанията на учителите относно същността на стреса в работата им, причините за възникването му и факторите, които му влияят. В семинара се разкриват типичните реакции на ученици и учители при … Продължение

Програма: Психо-емоционална подкрепа при преодоляване на кризи и подготовка на педагозите за оказване на ефективна кризисна интервенция

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260015. Обучението е насочено към повишаване на знанията на учителите относно дефиниране на понятието „криза“, видове кризи и събития, предизвикващи кризи. В семинара се изясняват видовете кризи и какви са механизмите за справяне с тях. Разкриват се … Продължение

Програма: Създаване и запис на дигитален урок с помощта на ИКТ. Използване на Adobe Premiere за видеомонтаж

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260013. Обучението е насочено използване на Adobe Premiere за създаване на интерактивен дигитален урок. Дава подробни методични и технологични насоки за създаването и видеомонтажа. Разглежда се детайлното използване на видовете експортни файлове, подходящи за YouTube. ТАКСА ЗА … Продължение

Програма: Ефективното общуване – път към социален и личностен успех. Методи за развиване на комуникативни умения. Препоръки за справяне с езикови бариери

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260012. Общуването е най-често срещаната форма на взаимодействие между хората. Най-общо то се дефинира като процес на предаване и обмен на информация между участниците в комуникацията. Ето защо обучението е насочено към важната, неотложна и актуална тема … Продължение

Програма: Adobe Photoshop и InDesign за създаване на представителни материали за училището и/или детската градина

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260011. Обучението е насочено използване на продуктите на Adobe Photoshop и InDesign за създаване на рекламни училищни материали, които след това да бъдат подготвени за предпечат и експортирани в най-често използваните формати TIFF и PDF. Дава подробни … Продължение

Програма: WordPress и създаване на дигитално портфолио за учители в училища и/или детски градини. Собствен блог и сайт за ученици

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260010. Програмата е насочена към ролята на информационно-комуникационните технологии в обучението. Дава подробни методични и технологични насоки към разработката на мултимедийните уроци. Акцентира върху разликата между електронните и мултимедийните уроци. Създаването на мултимедийни приложения се постига с … Продължение

Програма: Ефективни начини за овладяване на стрес, социална изолация, потиснатост, тревожност, коронофобия с цел запазване на психиката на учители, ученици и деца

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260009. Обучението е насочено към важната, неотложна и актуална тема за справяне в новите условия на пандемия и социална изолация. Пандемията от COVID-19 рязко и изцяло промени начина ни на живот, доведе до несигурност, натиск и социална … Продължение

Програма: Правила за безопасност на движението по пътищата за деца в детските градини и ученици в начален, прогимназиален и гимназиален етап

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260008. Програмата по безопасност на движение по пътищата (БДП) включва целите, темите, понятията, и тематично разпределение за организиране на обучението и възпитанието по БДП в първа възрастова група в детската градина, за учениците в начален, прогимназиален и … Продължение