Програма: WordPress и създаване на дигитално портфолио за учители в училища и/или детски градини. Собствен блог и сайт за ученици

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260010.

Програмата е насочена към ролята на информационно-комуникационните технологии в обучението. Дава подробни методични и технологични насоки към разработката на мултимедийните уроци. Акцентира върху разликата между електронните и мултимедийните уроци. Създаването на мултимедийни приложения се постига с помощта на специализирани софтуерни продукти и технически средства. Чрез разгледания софтуер в обучението се набляга на основните инструменти за ефективно интерактивно обучение по различните учебни предмети: история и цивилизация, социални науки, география и икономика, физика и астрономия, математика, чужди езици и др.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
Цена за група до 15 участници: 70 лв.
Цена за група над 15 участници: 65 лв.

Пакетната цена включва: семинарни занятия, персонални консултации, работни материали, удостоверение за получен 1 кредит, кафе-паузи.

ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСАТА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ:
По банков път в полза на:
ЧР „Рефлекс” ЕООД, гр. Троян
IBAN: BG04 STSA 9300 1527 6058 76
BIC: STSA BGSF
Банка ДСК